BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - PRVNÍ POMOC

Při vdechnutí vyveďte postiženého na čersvej vzduch, když težkosti dále protrvávají, konzultujte s lékařem.
Při slepení kůže násilně neoddělujte. Omývejte v teplé mýdlové vodě a poté opatrně tupým předmětem, např. lžíci oddělte. Můžete taky použít  Debonder - odstraňovač lepidla anebo malé množství acetonu.
Při slepení očí omývejte řasy vatovými tampóny namočenými v teplé vodě tak dlouho, dokud se lepidlo úplně nerozpustí, obvykle 1-3 dny. Oči neotvírejte násilím. Konzultujte s lékařem.
Při požití se ujistěte zda jsou průchodné dýchací cesty. Produkt polymerizuje již v ústní dutině, proto je nemožné jej spolknout. Sliny produkt oddělí od ústní dutiny během několika hodin.