Sídlo firmy:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
Slovensko

Prevádzka:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Slavkovská 24
040 01 Košice
Slovensko 
 

Identifikačné údaje:
IČO: 36 192 350
DRČ: 2020059173
IČ DPH: SK2020059173
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I. oddiel: Sro, vložka č.: 11075/V

 

Čísla účtov:
SKK -  Istrobanka a.s.    10006-45817110/4900
USD -  Istrobanka a.s.    610001-2016110/4900
EUR -  Istrobanka a.s.    810003-2016110/4900
SKK -  Tatrabanka a.s.           2629111655/1100

 

Poznámka:
Pri fakturácii tovarov a služieb  vždy zadajte adresu sídla firmy.
Ako poštovú adresu môžete použiť adresu prevádzky pokiaľ boli vykoné služby alebo dodaný tovar určený pre túto prevádzku.