POUŽITÍ LEPIDEL KROXX

1)
Před lepením je nutné očistit povrchy materiálů od oleje, prachu, rzi a jiných nečistot.
2) Posléze aplikovat malé množství pouze na jednu stranu povrchu, obvykle jednu kapku na na 5 – 6 cm2.
3) Stisknout pevně oba díly k sobě po dobu 5-30 sekund.
4) Zbytek lepidla na ústí utřít suchou tkaninou a pevně uzavřít víčko. 


CHARAKTERISTIKY LEPIDEL KROXX

1) Rychlost lepení
Lepidlo Kroxx šetří čas rychlým a pevným spojením materiálů během několika sekund.
2) Různorodost lepidle
Lepidlo Kroxx je dostupné v různých kapalných formách a v rozličných obalech pro různorodé použití.
3) Jednosložkový typ kapalného lepidla
Lepidlo Kroxx je jednosložkové lepidlo kapalného typu. Tuhne při kontaktu s materiály či na vzduchu. Lepidlo se stává polymerním a tuhne tak, že reaguje s velmi malým množstvím vlhkosti ve vzduchu nebo na lepených materiálech.
4) Výsledek
Po slepení je povrch lepidla bezbarvý a transparentní, zanechává čistý a atraktivní vzhled.

USKLADNĚNÍ LEPIDEL KROXX

Vlhkost
Nevystavujte lepidlo KROXX vlhkosti, ačkoliv lepidlo může projít stavem polymerace a ztvrdnout, jestliže ho necháte vystavené i malému množství vlhkosti ovzduší.
Sluneční světlo a teplo
Nevystavujte lepidlo KROXX vyšším teplotám nebo přímému slunečnímu světlu. Uložte lepidlo na chladném a tmavém místě.