Head office:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
Slovensko

Sister office:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Slavkovská 24
040 01 Košice
Slovensko 
 

 

Identification data:
IČO: 36 192 350
DRČ: 2020059173
IČ DPH: SK2020059173 
The company is registred in OR OS Košice I, section: Sro, insertion No.: 11075/V

 

 

Number of accounts:
USD -  Istrobanka a.s.    610001-2016110/4900
EUR -  Istrobanka a.s.    810003-2016110/4900
EUR -  Tatrabanka a.s.           2629111655/1100

 

Note:
Pri fakturácii tovarov a služieb  vždy zadajte adresu sídla firmy.
Ako poštovú adresu môžete použiť adresu prevádzky pokiaľ boli vykoné služby alebo dodaný tovar určený pre túto prevádzku.