BEZPEČNOSTNÉ POKYNY - PRVÁ POMOC

Pri vdýchnutí vyveďte postihnutého na čerstvý vzduch, ak ťažkosti pretrvávajú, konzultujte s lekárom.
Pri zlepení pokožky ju násilne neoddeľujte. Umývaje v teplej mydlovej vode a potom opatrne tupým predmetom, napríklad lyžicou oddelte. Môžete použiť aj Debonder - odstraňovač lepidla alebo malé množstvo acetónu.
Pri zlepení očí umývajte mihalnice vatovými tampónmi namočenými v teplej vode dovtedy, kým sa lepidlo úplne nerozpustí, obvykle 1-3 dni. Prekryte sterilnou gázou a ihneď  konzultujte s lekárom.
Pri požití produkt v ústnej dutine ihneď polymerizuje, takže prehltnutie nie je možné. Sliny produkt oddelia od ústnej dutiny v priebehu niekoľkých hodín.