Sídlo firmy:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Kavečianska cesta 41
040 01 Košice
Slovensko

Prevádzka:
Cassovia Efekt, spol. s r.o. Košice
Slavkovská 24
040 01 Košice
Slovensko 
 

 

Identifikačné údaje:
IČO: 36 192 350
DRČ: 2020059173
IČ DPH: SK2020059173
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Košice I. oddiel: Sro, vložka č.: 11075/V

 

 

Čísla účtov:
USD -  FIO a.s.                       2300426969/8330
EUR -  Tatrabanka a.s.           2629111655/1100
EUR -  UniCredit a.s.              1071308007/1111

 

Poznámka:
Pri fakturácii tovarov a služieb  vždy zadajte adresu sídla firmy.
Ako poštovú adresu môžete použiť adresu prevádzky pokiaľ boli vykoné služby alebo dodaný tovar určený pre túto prevádzku.