POUŽITIE LEPIDEL KROXX

1)
Počas lepenia je nutné očistiť povrch materiálov od oleja, prachu, hrdze a iných nečistôt.
2) Následne aplikovať malé množstvo lepidla len na jednu stranu lepeného povrchu, obvykle jednu kvapku na 5-6 cm2.
3) Stlačiť pevne lepené diely k sebe po dobu 5-30 sekúnd.
4) Zvyšok lepidla na ústi aplikátora utrieť suchou utierkou a pevne uzavrieť viečko.


CHARAKTERISTIKY LEPIDIEL KROXX


Rýchlosť lepenia
Lepidlo Kroxx šetrí Váš čas rýchlym a pevným spojením materiálov v priebehu niekoľkých sekúnd.
Rôznorodosť lepidiel
Lepidlo Kroxx je dostupné v rôznych kvapalných formách a v rozličných obaloch pre rôznorodé použitie.
Jednozložkové typy kvapalných lepidiel
Lepidlo Kroxx je jednozložkové lepidlo kvapalného typu. Lepí pri kontakte s materiálmi alebo na vzduchu. Lepidlo sa stáva polymérnym a utuží sa tým, že reaguje s veľmi malým množstvom vlhkosti vo vzduchu alebo na lepených materiáloch.
Výsledok
Po zlepení je povrch lepidla bezfarebný a transparentný, zanecháva čistý a atraktívny vzhľad.


USKLADNENIE LEPIDEL KROXX 

Vlhkosť
Nevystavujte lepidlo KROXX vlhkosti, pretože môže prejsť stavom polymerizácie a stvrdnúť, ak ho necháte vystavené čo i len malému množstvu vzdušnej vlhkosti.
Slnečné svetlo a teplo
Nevystavujte lepidlo KROXX vyšším teplotám alebo priamemu slnečnému svetlu. Uložte lepidlo na chladnom a tmavom mieste.